Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 502593

Gemeente Dordrecht

Dossier - 502593

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 502593
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren B. Staat en P. Verhoeve namens de fractie ChristenUnie/SGP over handhaving kraakverbod
Ingekomen/gepubliceerd 13-10-2010 13:07:02
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren B. Staat en P. Verhoeve namens de fractie ChristenUnie/SGP over handhaving kraakverbod Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Art. 40 vragen CU/SGP kraakverbod Algemeen