Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 499386

Gemeente Dordrecht

Dossier - 499386

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 499386
Onderwerp Stichting Museum 1940-1945: rapport omtrent (her)huisvesting aan de Nieuwe Haven 27-28
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-10-2010 17:32:57
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 17 mei 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) besluit de raad
a. dit stuk ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders
en
b. dit rapport plus het antwoord en de notitie van het college inzake het Kindertheater+ ter behandeling samen in de agendacommissie te agenderen. 
Het college zal voor 1 januari 2011 bovengenoemde notitie m.b.t. een stellingname inzake het Kindertheater+ aan de raad aanbieden.