Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 498441

Gemeente Dordrecht

Dossier - 498441

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 498441
Onderwerp Brief van wethouder P.H. Sleeking met informatie over de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 06-10-2010 18:15:27
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
493887 Nee Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Ruisch namens de fractie GroenLinks over storten onverpakt asbest 3e Merwedehaven J.J. 't Lam programma 13-10-2010
503498 Nee Brief van wethouder P.H. Sleeking met de zienswijze van het college op de ontwerpbeschikking van de provincie inzake wijziging van de milieuvergunning Derde Merwedehaven J.J. 't Lam programma 19-10-2010