Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 498441

Gemeente Dordrecht

Dossier - 498441

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 498441
Onderwerp Brief van wethouder P.H. Sleeking met informatie over de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 06-10-2010 18:15:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 januari 2011 14:00
Besluit:

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 9 november 2010 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de brief in combinatie met de dossiers 503498 en 493887 en te bespreken in een vergadering van de adviescommissie. Alvorens een datum te prikken, wordt de wethouder gevraagd aan te geven wanneer bespreking in de adviescommissie effectief kan zijn. In de adviescommissie kunnen vragen over de drie dossiers worden gesteld, kan er inhoudelijk op worden doorgepraat (wat speelt er, wat vinden we ervan) en kan van gedachten worden gewisseld over hoe we erin zitten ten opzichte van onze buren.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

De raad besluit op verzoek van mevrouw Catsburg (CU/SGP) dit stuk i.c.m. de stukken onder w.  en aa. ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.