Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 496699

Gemeente Dordrecht

Dossier - 496699

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 496699
Onderwerp Landelijk Platform GGz: informatie over compensatie eigen bijdrage AWBZ
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 15:31:46
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 459321 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 459321 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Voorblad Landelijk Platform GGz: informatie over compensatie eigen bijdrage AWBZ Voorblad stukken