Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 496699

Gemeente Dordrecht

Dossier - 496699

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 496699
Onderwerp Landelijk Platform GGz: informatie over compensatie eigen bijdrage AWBZ
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 15:31:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. Tevens zal een afschrift van het antwoord naar de fractie CU/SGP worden verzonden.