Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 495528

Gemeente Dordrecht

Dossier - 495528

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 495528
Onderwerp Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de fractie D66 over Motie 45+
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 11-10-2010 14:21:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen ex art. 40 RvO Motie 45 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 458168 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de fractie D66 over Motie 45+ Voorblad stukken