Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 495524

Gemeente Dordrecht

Dossier - 495524

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 495524
Onderwerp Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie ChristenUnie/SGP over veiligheid bomen Assumburg
Ingekomen/gepubliceerd 11-10-2010 14:20:33
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
476958 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie ChristenUnie/SGP over de veiligheid van bomen aan de Assumburg programma 31-08-2010