Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 494883

Gemeente Dordrecht

Dossier - 494883

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 494883
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Programmaplan Arbeidsmarktbeleid 2010-2014
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 09:13:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Programmaplan Arbeidsmarktbeleid 2010-2014
Programma Werk en inkomen
Onderwerplijstnr 77 - Arbeidsmarktbeleid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CL Paalvast, 078 639 6171
Datum B&W Besluit 28-09-2010
Gerelateerde zaak 452796
Datum verzending 04-11-2010
Agendacommissie 09-11-2010
Termijn agenda icm dossier 495528
Adviescommissie 23-11-2010
Raad 30-11-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het Politiek Akkoord 2010-2014 is Arbeidsmarktbeleid benoemd als een van de drie transformaties, die deze coalitie wil bereiken. Hiervoor stellen wij voor een regionaal stadsprogramma in te stellen. Met de partners Ondernemers - Onderwijs - Overheid willen we voor de korte en langere termijn komen tot een beter functionerende arbeidsmarkt in onze regio. De hoofddoelstellingen van het programmaplan zijn: 1. Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt. 2. Verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. 3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs). Daarbij ligt de focus op de volgende drie sectoren: Zorg, Maritiem en Toerisme.
Gepubliceerd 04-10-2010