Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 494883

Gemeente Dordrecht

Dossier - 494883

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 494883
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Programmaplan Arbeidsmarktbeleid 2010-2014
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 09:13:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 november 2010 20:15
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Werk en Scholing) - dinsdag 23 november 2010 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dat het stuk ter kennisname kan worden aangenomen in de volgende raadsvergadering.


Wel blijft er ongenoegen bestaan over het ontbreken van een concreet plan van aanpak. De wethouder geeft aan dat zeer spoedig op deelelementen een concretere uitwerking zal worden gepresenteerd.


Tevens laat biedt de Wethouder aan periodiek een kamer te beleggen om de vorderingen samen met de commissie te bespreken. De commissie ontvangt dit voorstel positief.


Na afloop van de bijeenkomt blijven nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Deze kunnen de fractiewoordvoerders schriftelijk bij de Wethouder indienen (via de Griffie), die vervolgens spoedig voor beantwoording zal zorgen.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 9 november 2010 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie en daarbij de beantwoording van de art. 40 vragen over de motie 45+ (dossier 494883) te betrekken.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

Op verzoek van mevrouw Van Wenum (CDA), mevrouw De Smoker (D66) en de heer Mos (VVD) besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.