Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 494738

Gemeente Dordrecht

Dossier - 494738

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 494738
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijzigingsbesluit Regels omtrent ambtelijke organisatie
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 09:00:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 december 2010 14:00
Besluit:

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 30 november 2010 20:30
Besluit:

Besloten wordt dit stuk ter kennisname door te geleiden naar de raad van 14 december 2010.