Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 494041

Gemeente Dordrecht

Dossier - 494041

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 494041
Onderwerp Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 11:24:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 9 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening Voorzieningen Huisvesting besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verslagoverleg schoolbesturen van 27 september 2010 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Verslag van het JAR van 7 juni 2010 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht B&W besluit