Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 494033

Gemeente Dordrecht

Dossier - 494033

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 494033
Onderwerp Wijzigingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 11:42:46
Onderwerp Wijzigingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010
Programma Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen)
Onderwerplijstnr 44 - Planning en control cyclus 2010
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6270
Aanspreekpunt e-mail WVE.Verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 078 639 6973
Datum B&W Besluit 28-09-2010
Gerelateerde zaak 449214
Datum verzending 07-10-2010
Agendacommissie 12-10-2010
Raad 26-10-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van rijk of derden of worden budgetten intern over thema's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen een aantal keren per jaar gebundeld en in zijn geheel in één keer aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit raadsvoorstel is het tweede verzamelvoorstel van 2010. Het betreft 22 deelwijzigingen. Bij al deze wijzigingen wordt een toelichting gegeven.
Gepubliceerd 04-10-2010