Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 494033

Gemeente Dordrecht

Dossier - 494033

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 494033
Onderwerp Wijzigingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 11:42:46
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 12 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Wijzingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Wijzingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 2e verzamelwijziging 2010 besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 210200.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging conform 2e Verzamelwijziging rubriek 5. Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging conform 2e Verzamelwijziging rubriek 6. Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Wijzingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010 rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad 2e verzamelwijziging 2010.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 2e Verzamelwijziging 2010 B&W besluit