Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 493998

Gemeente Dordrecht

Dossier - 493998

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 493998
Onderwerp Vaststellen Brandveiligheidsverordening 2010
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 11:58:52
Onderwerp Vaststellen Brandveiligheidsverordening 2010
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8285
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar EWA van der Ploeg, 078 639 8914
Datum B&W Besluit 28-09-2010
Gerelateerde zaak 436435
Datum verzending 07-10-2010
Agendacommissie 12-10-2010
Raad 26-10-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Door de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) vervalt de rechtsgrond van de huidige brandbeveiligingsverordening, zoals vastgesteld op 30 maart 2010. Voorstel is om de nieuwe, op de Wvr aangepaste brandbeveiligingsverordening, door de raad vast te laten stellen conform bijgaand model. De huidige verordening komt bij de inwerkingtreding van de Wvr te vervallen. De nieuwe verordening treedt op hetzelfde moment in werking.
Gepubliceerd 04-10-2010