Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 493898

Gemeente Dordrecht

Dossier - 493898

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 493898
Onderwerp Vaststellen Vierde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 11:20:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 7 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met invoering parkeerregulering Lijnbaangebied Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel instemmen Invoering parkeerregulering Lijnbaangebied Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening parkeerbelastingen besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit instemmen invoering parkeerregulering Lijnbaangebied Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage gebiedsaanduiding tariefzones Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage ontwerp aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Lijnbaangebied.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage ontwerp aanwijzingsbesluit vergunningsectoren Lijnbaangebied.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit instemmen invoering parkeerregulering Lijnbaangebied B&W besluit