Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 493854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 493854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 493854
Onderwerp Raadsinformatiebrief over notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 08:58:46
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur, Participatie en Dienstverlening) - dinsdag 21 december 2010 22:15 - Adviescommissie
Toezegging datum 21-12-2010
Datum gepland 01-07-2012
Datum gereed 12-03-2013
Toezegger PH Sleeking
Toezeggingtekst:
Werkwijze zoals vastgelegd in de notitie "aanpak bestemmingsplannen en momentten behandeling in de raad" evalueren.
Stand van zaken:
01-08-2012: Een notitie over het vereenvoudigen van de planologische procedures wordt nog dit jaar aangeboden aan de raad. Hierin wordt ingegaan op de aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad. Stand van zaken per 4 december 2012: Is afgehandeld: in de notitie over de vereenvoudiging van de inspraakprocedures bij bestemmingsplannen is de aanpak bestemmingsplannen geƫvalueerd waarbij de huidige werkwijze als efficient wordt ervaren. RIB (879265 d.d. 16 oktober 2012) is verzonden. 12-03-2012: De agendacommissie geeft aan dat de toezegging als afgehandeld kan worden beschouwd.