Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 493854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 493854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 493854
Onderwerp Raadsinformatiebrief over notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2010 08:58:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 januari 2011 14:00
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur, Participatie en Dienstverlening) - dinsdag 21 december 2010 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De fracties van de PvdA en de VSB spreken de voorkeur uit van betrokkenheid van de raad aan het eind van het proces. De overige fracties stemmen in met de voorgestelde procedure, waarbij er wel sprake moet zijn van maatwerk, zodat de raad bij eenvoudige plannen niet verplicht aan de voorkant hoeft te reageren. Gevraagd wordt om bestemmingsplannen niet in de vakantieperiode ter inzage te leggen. De wethouder geeft aan dat hiermee rekening wordt gehouden. Ook worden direct betrokkenen tegenwoordig actief geïnformeerd, omdat publicaties in de krant niet altijd worden gelezen. Hij vindt dat dit niet in de notitie vastgelegd hoeft te worden. Dit kan ook in het inspraakbeleid. Hij onderschrijft de wens van maatwerk en doet de suggestie om de afspraak halverwege deze raadsperiode te evalueren.
De commissie adviseert de raad om de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en spreekt af de werkwijze in 2012 te evalueren.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.