Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 493625

Gemeente Dordrecht

Dossier - 493625

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 493625
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Polder Stededijk"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2010 13:24:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Polder Stededijk" Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake Voorontwerpbestemmingsplan Polder Stededijk Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Inrichtingsplan VOBP Polder Stededijk (bijlage1).pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding VOBP Polder Stededijk Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichting VOBP Polder Stededijk Algemeen
Icoon voor documenttype Regels VOBP Polder Stededijk Algemeen