Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 493625

Gemeente Dordrecht

Dossier - 493625

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 493625
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Polder Stededijk"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2010 13:24:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 november 2010 20:15
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke Ontwikkeling) - dinsdag 23 november 2010 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de PvdA heeft de Agendacommissie deze brief geagendeerd voor bespreking. Mevrouw Heijmans licht namens haar partij dit verzoek toe. Dit is ingegeven door de informatie welke haar heeft bereikt over het onderzoek dat Rijkswaterstaat doet naar het mogelijk geven van toestemming voor een steigervoorziening. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de polder. In het bijzonder in relatie tot het gif in de grond.


Wethouder Sleeking licht toe dat deze optie nu niet realistisch wordt geacht en daarom niet in het voorontwerp is opgenomen. De kosten zijn naar zijn inschatting te hoog waardoor deze locatie als eerste af zal vallen. De commissie heeft nog een aantal aanvullende vragen welke worden beantwoord. Technische vragen die nog open staan kunnen conform reguliere werkwijze te allen tijde rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar worden gesteld.


De adviescommissie besluit de raadsinformatiebrief als ter kennisnamestuk door te geleiden naar de raadsvergadering.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 9 november 2010 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommisie, waarbij gesproken kan worden over gevolgen die het wijzigen van de bestemming kunnen hebben (bijvoorbeeld de (on)wenselijkheid van een extra weg door het natuurgebied).

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

Op verzoek van de heer Van Verk (PvdA) besluit de raad dit stuk ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.