Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 493194

Gemeente Dordrecht

Dossier - 493194

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 493194
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 28-09-2010 15:49:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mevrouw K.M. Rusinovic en de heren M.P.P.M. Merx, E.A.M. Nederhof, I. Eski, J.H. Lagendijk zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw De Smoker zal eerder vertrekken vanwege verplichtingen elders.   

Gasten van de raad
De burgemeester heet de leerlingen van het Dalton Lyceum welkom als gasten van de raad. 

Raadsjubileum Nelleke de Smoker
Burgemeester Brok spreekt Nelleke toe en feliciteert haar met haar 12,5 jarig raadsjubileum.   

Mededeling Zeehavengebied
Na afloop van de raadsvergadering wil wethouder Van den Oever in beslotenheid een mededeling doen aan de woordvoerders die het Zeehavengebied in portefeuille hebben in de B&W-kamer.