Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 488487

Gemeente Dordrecht

Dossier - 488487

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 488487
Onderwerp VNG-ledenbrief over invoering Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-09-2010 13:43:45
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 451377 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 451377 Ingekomen brief