Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 486741

Gemeente Dordrecht

Dossier - 486741

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 486741
Onderwerp Vaststellen 5e wijziging GR Drechtsteden
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2010 09:44:51
Onderwerp Vaststellen 5e wijziging GR Drechtsteden
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 078 639 6180
Datum B&W Besluit 14-09-2010
Gerelateerde zaak 442666
Datum verzending 23-09-2010
Agendacommissie 28-09-2010
Raad 26-10-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Om een aantal redenen moet de GR Drechtsteden worden geactualiseerd. Een van de redenen is dat de taken van de GR Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) worden overgeheveld naar de GR Drechtsteden. Daarnaast zijn er nog andere redenen.
Gepubliceerd 17-09-2010