Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 486741

Gemeente Dordrecht

Dossier - 486741

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 486741
Onderwerp Vaststellen 5e wijziging GR Drechtsteden
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2010 09:44:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 10 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad vaststellen 5e wijziging GR Drechtsteden Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 5e wijziging GR Drechtsteden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 5e wijziging GR Drechtsteden besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Toelichting 5e wijziging GR Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit 5e wijziging GR Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 ontwerp raadsbesluit 5e wijziging GR Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype GR Drechtsteden met verwerking 5e wijziging Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 5e wijziging GR Drechtsteden B&W besluit