Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 486550

Gemeente Dordrecht

Dossier - 486550

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 486550
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2010
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2010 09:38:37
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2010
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Onderwerplijstnr 44 - Planning en control cyclus 2010
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6270
Aanspreekpunt e-mail WVE.Verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 078 639 6973
Datum B&W Besluit 14-09-2010
Gerelateerde zaak 441667
Datum verzending 23-09-2010
Agendacommissie 28-09-2010
Termijn agenda In auditcommissie voor 12-10-2010
Raad 26-10-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting De reguliere planning & control cyclus tot en met 2009 voorzag met de Interimnota in één bestuurlijk moment van bijsturing op de lopende begrotingsuitvoering en met de 9-maandsrapportage in één bestuurlijk moment van financiële bijstelling van de begroting. Tijdens de bestuurlijke behandeling van de 9-maandsrapportage 2009 is afgesproken dat in 2010 de Interimnota en de 9-maandsrapportage gecombineerd worden in één document, genaamd de bestuursrapportage 2010. Deze naam benadrukt de belangrijkste gebruikers van de rapportage: de raad en het college van B&W. In dit document komt zowel de bijsturing op de lopende begrotingsuitvoering 2010 (met de oude thema indeling) aan bod als de financiële bijstelling van de begroting. De rapportage is gebaseerd op de eerste zes maanden van het lopende begrotingsjaar. De nadruk ligt op het treffen van maatregelen (beheersing & bijsturen) om eventuele vertraging en overschrijding in de begrotingsuitvoering te voorkomen. Doel van de Bestuursrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren gekoppeld aan middelen en uitvoering.
Gepubliceerd 17-09-2010