Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 485134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 485134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 485134
Onderwerp Beantwoording art. 40 vragen van mevrouw J.L.M. van Benthem namens de fractie VVD over drugsgebruik en drugsoverlast door jongeren
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2010 11:39:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 februari 2011 14:00
Besluit:

De raad besluit deze beantwoording art. RvO vragen voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 15 februari 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

Ter kennisname voor de raad van 22 februari 2011.

Rond april 2011 zal er een expertmeeting georganiseerd worden, waarbij diverse facetten van de problematiek rondom drugsgebruik en jongeren aan bod zullen komen (waarbij met name gekeken zal worden naar gezondheidsproblematiek en vroegtijdig schoolverlaten). Samen met de ambtelijke ondersteuning zal gekeken worden welke partijen zullen worden uitgenodigd (te denken valt aan: professionals uit ROC, speciaal onderwijs en de verslavingshulpverlening, vertegenwoordigers van ouderverenigingen, en experts van het Trimbos instituut).

Wat betreft het beleid rondom de coffeeshops zal het college waarschijnlijk rond mei 2011 met een voorstel komen. Een concept hiervoor is klaar en gaat nu eerst naar de driehoek, om vervolgens de route college raad te volgen.

Op aanraden van mevrouw Van Wenum-Kroon zal de wethouder zich ook verdiepen in het Aanvalsplan Drugs & Alcohol van de gemeente Rotterdam.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 28 september 2010 17:00
Besluit:

De heer Mos stelt namens zijn fractie voor een expertise bijeenkomst te organiseren. De voorzitter geeft aan eerst een gesprek met de hoofdofficier te willen voeren alvorens hij met een stuk komt vanuit zijn bevoegdheid gericht op het beleid en het voorkomen van overlast.
De voorzitter vraagt de griffier bij de ambtelijke afdeling na te gaan hoe we de inhoudelijke lijn goed kunnen larderen, met sprekers en expertise mensen waarbij het consultatiebureau alcohol en drugs, onderwijs (schoolbesturen) en gezondheidzorg worden meegenomen.  De agendacommissie besluit in te zoemen op gezondheid en schooluitval waarin we ons kunnen laten inspireren door de werkwijze van Zwijndrecht (preventie en verstrekking). De expertise bijeenkomst kan voor januari 2011 worden ingepland, hetzelfde onderwerp maar dan vanuit de insteek overlast komt daarmee later aan de orde.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 september 2010 20:15
Besluit:

Op verzoek van mevrouw J.L.M. van Benthem (VVD) besluit de raad deze artikel 40 antwoorden ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.