Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 483230

Gemeente Dordrecht

Dossier - 483230

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 483230
Onderwerp Begrotingswijziging goedkeuren. De bevoegdheid verstrekking subsidies voor 3e tranche stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 delegeren aan het college. En de volgende 3e tranche subsidies verlenen: €437.500,- voor het project Leerpark 1b en € 229.500,- voor het project voormalig Politiebureau.
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2010 13:26:24
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiofragment vergaderpunt 5 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Begrotingswijziging goedkeuren. De bevoegdheid verstrekking subsidies voor 3e tranche stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 delegeren aan het college. En de volgende 3e tranche subsid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Inzet stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 2e en 3e tranche Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 3e tranche stimuleringsregeling woningbouwprojecten besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging 210213 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Inzet stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 2e en 3e tranche Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 438446 B&W besluit