Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 483228

Gemeente Dordrecht

Dossier - 483228

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 483228
Onderwerp Instemmen met aanvullend beleid op de Nota bovenwijkse voorzieningen voor de toepassing van kostenverhaal bij herstructureringsprojecten
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2010 13:24:47
Onderwerp Instemmen met aanvullend beleid op de Nota bovenwijkse voorzieningen voor de toepassing van kostenverhaal bij herstructureringsprojecten
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 134 - Ontwikkeling en herstructurering woonwijken
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WJ van der Putten, 078 639 6869
Datum B&W Besluit 07-09-2010
Gerelateerde zaak 439994
Datum verzending 16-09-2010
Agendacommissie 21-09-2010
Raad 28-09-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting De bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen maakt het mogelijk een deel van de kosten voor openbare voorzieningen te verhalen bij bouwinitiatieven. Met dit voorstel willen wij u vragen in te stemmen met aanvullend beleid voor de toepassing bij herstructureringsprojecten.
Gepubliceerd 14-09-2010