Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 483228

Gemeente Dordrecht

Dossier - 483228

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 483228
Onderwerp Instemmen met aanvullend beleid op de Nota bovenwijkse voorzieningen voor de toepassing van kostenverhaal bij herstructureringsprojecten
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2010 13:24:47
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiofragment vergaderpunt 4 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met aanvullend beleid op de Nota bovenwijkse voorzieningen voor de toepassing van kostenverhaal bij herstructureringsprojecten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kostenverhaal Bovo bij herstructurering Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Nota Bovenwijkse Voorzieningen besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Kostenverhaal Bovo bij herstructurering Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Kostenverhaal Bovo bij herstructurering B&W besluit