Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 482776

Gemeente Dordrecht

Dossier - 482776

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 482776
Onderwerp Vaststellen fractievergoeding 2009
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 09-09-2010 13:23:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

De heer J. Mos van de VVD-fractie legt een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat de VVD kan instemmen, maar aandacht vraagt voor de geconstateerde onregelmatigheden, zeker als een accountantsrapport Eur. 6.500,-  heeft gekost. Het credo van de VVD luidt: geen bon, geen declaratie.
De heer Schalken-den Hartog van de fractie BVD zegt deze stemverklaring te ondersteunen.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stelt de raad de fractievergoeding 2009 vast.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 oktober 2010 19:15
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 2010.