Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 482776

Gemeente Dordrecht

Dossier - 482776

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 482776
Onderwerp Vaststellen fractievergoeding 2009
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 09-09-2010 13:23:14
Onderwerp Vaststellen fractievergoeding 2009
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6133
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar K.A. de Graaf - van Zanten
Datum B&W Besluit 01-01-3000
Datum verzending 07-10-2010
Agendacommissie 12-10-2010
Raad 26-10-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Jaarlijks ontvangen de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen bij wijze van voorschot een vergoeding voor fractieondersteuning. Na het afleggen van rekening en verantwoording door de fracties en controle door de accountant stelt de raad de vergoedingen over het voorafgaande kalenderjaar definitief vast. In 2009 is aan voorschotten in totaal een bedrag van € 138.082 uitgekeerd aan de fracties. Na ontvangst van alle verantwoordingen en onderliggende gegevens heeft de accountant op 10 september 2010 zijn rapport van bevindingen aangeboden. Dit rapport treft u als bijlage aan. Bij de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, ECO-Dordt en VSP zijn de toegestane reserves hoger dan de vergoeding, zodat deze fracties het verschil moeten terugstorten.
Gepubliceerd 09-09-2010