Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 479502

Gemeente Dordrecht

Dossier - 479502

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 479502
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg.
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2010 13:06:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiofragment vergaderpunt 6 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan voor tennisbanen Nieuweweg Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype bestemmingsplan Oud en Nieuw Krispijn locatie Nieuweweg besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, tennisbanen Nieuweweg. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg. Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg. Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Plankaart tennisbanen Nieuweweg Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg. B&W besluit