Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 479502

Gemeente Dordrecht

Dossier - 479502

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 479502
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg.
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2010 13:06:20
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Nieuweweg.
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 639 6157
Datum B&W Besluit 31-08-2010
Gerelateerde zaak 434528
Datum verzending 16-09-2010
Agendacommissie 21-09-2010
Raad 28-09-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bestaande tennisbanen in gebied Leerpark dienen te worden verplaatst naar een locatie aan de Nieuweweg. Het nieuwe bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt is thans zover in de procedure dat het door de raad kan worden vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Bijgaand het raadsvoorstel en -besluit tot vaststelling.
Gepubliceerd 08-09-2010