Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 478474

Gemeente Dordrecht

Dossier - 478474

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 478474
Onderwerp Burgerinitiatief Kindertheater+
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2010 17:11:44
Onderwerp Burgerinitiatief Kindertheater+
Programma Economie en cultuur
Onderwerplijstnr 156 - Kindertheater
Vergadersectie Programmakamer sectie (niet zichtbaar)
Portefeuille houder J. Mos
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Aanspreekpunt telefoon 0786398288
Aanspreekpunt e-mail AM.Doornenbal@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Lelieveld, 078 639 6699
Datum B&W Besluit 31-08-0201
Gerelateerde zaak 438442
Datum verzending 02-09-2010
Agendacommissie 14-09-2010
Termijn agenda i.a.v. advies college
Adviescommissie 17-05-2011 icm 575536 +592733
Raad 28-09-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 19 juli jl. hebben de Dordtse Theatermakers een burgerinitiatief ingediend met betrekking tot het om niet beschikbaar stellen van het pand Nieuwe Haven 26 voor een Kindertheater+. Dit initiatief bleek bij toetsing aan alle eisen zoals opgenomen in de artikelen 2, 3 en 4 van de Verordening Burgerinitiatief te voldoen en is in behandeling genomen. Dit betekent dat het burgerinitiatief in handen is gesteld van de raad en om advies naar het college is gestuurd. De initiatiefnemers hebben conform de Verordening de mogelijkheid gekregen hun voorstel toe te lichten in adviescommissie van 14 september jl. Het advies van het college (aangeleverd in de vorm van een raadvoorstel maar te beschouwen als een advies) is tezamen met de inhoud van het burgerinitiatief aan de orde geweest in de adviescommissie van dinsdag 21 september jl. In artikel 6 van de Verordening is opgenomen dat de adviescommissie het burgerinitiatief (het advies van het college meewegende) in de vorm van een advies aan de raad ter behandeling voordraagt. In dit voorstel vindt u de breed gedeelde opvattingen en opmerkingen van de commissie. U wordt voorgesteld conform het bijgevoegd ontwerpbesluit over het burgerinitiatief te besluiten.
Gepubliceerd 01-09-2010