Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 471174

Gemeente Dordrecht

Dossier - 471174

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 471174
Onderwerp Vaststellen van eindrapportage Zuidpolder
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 24-08-2010 10:38:06
Onderwerp Vaststellen van eindrapportage Zuidpolder
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 91 - Zuidpolder
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G. van Oost-de Bode, 078 639 6028
Datum B&W Besluit 17-08-2010
Gerelateerde zaak 405472
Datum verzending 26-08-2010
Agendacommissie 31-08-2010 + 14-09-2010
Raad 28-09-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het project Zuidpolder wordt afgesloten. In de voorliggende eindrapportage wordt verantwoording afgelegd op het gebied van inhoud, proces en beheersfactoren.Besluitvorming wordt gevraagd inzake de vrijval van het voorbereidingskrediet en de afschrijving van de gemaakte plankosten. Na besluitvorming door B en W worden belanghebbenden door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd. Er is ook een persbericht opgesteld.
Gepubliceerd 24-08-2010