Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 471174

Gemeente Dordrecht

Dossier - 471174

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 471174
Onderwerp Vaststellen van eindrapportage Zuidpolder
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 24-08-2010 10:38:06
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
117916 Nee Raadsvoorstel over startnotitie project Zuidpolder en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet programma 12-06-2007
134409 Nee Raadsvoorstel over toekennen van een krediet voor het opstellen van de startnotitie Zuidpolder programma 13-12-2006
263782 Nee Vaststellen van het projectplan Zuidpolder L.D.H. Arlman - Rosier programma 06-11-2009
118057 Nee Structuurvisie Dordrecht 2020 L.D.H. Arlman - Rosier programma 16-12-2008