Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 471174

Gemeente Dordrecht

Dossier - 471174

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 471174
Onderwerp Vaststellen van eindrapportage Zuidpolder
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 24-08-2010 10:38:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 september 2010 14:00
Besluit:

De heer D.F.M. Schalken-den Hartog (BVD) blikt terug op de verkiezingscampagne en de uitslag die uiteindelijk heeft geresulteerd in de stopzetting van dit plan. Hij merkt op dat de Structuurvisie nog wel aangepast dient te worden. Hoe er in de toekomst met het gebied wordt omgegaan is ook nog onderwerp van discussie.
Wethouder Sleeking merkt op dat er nu na 16 jaar is gekozen voor behoud van dit unieke polderlandschap. Tevens wil hij graag met raad en college bekijken hoe de natuurwaarden verder kunnen worden versterkt om te voorkomen dat de discussie in de toekomst weer wordt opgelaaid.
De raad stelt de eindrapportage Zuidpolder hiermee vast.


 

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 september 2010 20:15
Besluit:

De raad heeft bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van 14 september besloten dit punt van de agenda af te voeren, en terug te verwijzen naar de Agendacommissie. In de agendacommssie zal worden besproken hoe dit punt in een volgende raad zal worden geagendeerd.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 31 augustus 2010 17:00
Besluit:

De Agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 14 september 2010.