Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 470797

Gemeente Dordrecht

Dossier - 470797

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 470797
Onderwerp Vaststellen spoorboek integrale afweging Meerjarenprogramma (MJP) / Begroting 2011
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-08-2010 10:48:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiofragment vergaderpunt 5 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad vaststellen spoorboek integrale afweging Meerjarenprogramma(MJP)/Begroting 2011 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen spoorboek integrale afweging Meerjarenprogramma(MJP)/Begroting 2011 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Spoorboek integrale afweging MJP 2011 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit vaststellen spoorboek integrale afweging Meerjarenprogramma(MJP)/Begroting 2011 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W-besluit vaststellen spoorboek integrale afweging Meerjarenprogramma(MJP)/Begroting 2011 B&W besluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 434206 B&W besluit