Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 466887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 466887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 466887
Onderwerp Brief van de heer J.A. Kieboom over het Jaarverslag Klachten en Gewoon doen
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-08-2010 11:36:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 augustus 2010 20:15
Besluit:

De raad besluit deze brief ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. Tevens zal op verzoek mevrouw De Smoker (D66) en de heer van Wensen (BVD) een afschrift van het antwoord naar deze fracties worden verzonden.