Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 464994

Gemeente Dordrecht

Dossier - 464994

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 464994
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: handreiking bestuurskrachtonderzoek
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 10-08-2010 10:41:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 augustus 2010 20:15
Besluit:

De raad besluit deze handreiking voor advies door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.