Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 463624

Gemeente Dordrecht

Dossier - 463624

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 463624
Onderwerp Drechtsteden: kerngegevens Woonmonitor Drechtsteden 2010
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-08-2010 11:41:43
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen) - dinsdag 15 februari 2011 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Rond mei 2011 zal er een volgende informatiebijeenkomst georganiseerd worden waarbij kan worden ingegaan op hoe de PALT afspraken verder vorm krijgen binnen de nieuwe ontwikkelingen.

Presentaties van 30 november 2010 en 15 februari 2011 zijn aan dossier 520264 toegevoegd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid) - dinsdag 30 november 2010 22:15 - Adviescommissie
Besluit:
De Kamer begint met een korte presentatie van de heer Val namens wethouder Reynvaan. Vervolgens krijgen mevrouw Heijmans namens de PvdA en de heer Van der Linden namens de CU/SGP het woord omdat op verzoek van hun fractie de Kamer is georganiseerd. Gelet op de dan nog beperkt beschikbare tijd en het feit dat het een belangrijk onderwerp betreft, doet de voorzitter een ordevoorstel. De wethouder zal de nu gestelde vragen beantwoorden. Vervolgens wordt deze Kamer opnieuw geagendeerd voor de Adviescommissie van 18 januari 2011. Dan krijgen als eerste de overige zes fracties de gelegenheid hun vragen te stellen. Afgesproken wordt de griffie te vragen voor deze vergadering Trivire en Woonbron uit te nodigen. Met deze afspraken kan iedereen instemmen en na een korte beantwoording door de wethouder sluit de voorzitter de vergadering.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 31 augustus 2010 17:00
Besluit:

De Agendacommissie besluit dit stuk tesamen met de raadsinformatiebrief over de taskforce woningbouw en het jaarplan wonen 2010 (dossier 439572) te betrekken bij de vergadering over de nog te verwachten PALT-afspraken later dit jaar.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 augustus 2010 20:15
Besluit:

Op verzoek van CU/SGP is dit stuk doorgeleid naar de Agendacommissie.