Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 459219

Gemeente Dordrecht

Dossier - 459219

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 459219
Onderwerp Instemmen met verhoging krediet groot onderhoud parkeergarage Spuihaven
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 09-08-2010 13:31:29
Onderwerp Instemmen met verhoging krediet groot onderhoud parkeergarage Spuihaven
Programma Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJM Vissers, 078 639 6523
Datum B&W Besluit 27-07-2010
Gerelateerde zaak 416606
Datum verzending 19-08-2010
Agendacommissie 24-08-2010
Raad 31-08-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bij raadsbesluit van 26 mei 2009 is voor de uitvoering van het groot onderhoud voor parkeergarage Spuihaven een bedrag van € 400.000,-- opgenomen en voor parkeergarage Veemarkt een bedrag van € 100.000,--. Het krediet voor het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt onvoldoende toereikend. Wij stellen voor om voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2010 voor de parkeergarage Spuihaven, zowel het krediet van de parkeergarage Spuihaven als dat van de parkeergarage Veemarkt aan te wenden.
Gepubliceerd 09-08-2010