Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 455666

Gemeente Dordrecht

Dossier - 455666

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 455666
Onderwerp Zienswijze van de heer C.J. Kooijman en mevrouw B. Kooijman-Tak op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 04-08-2010 13:37:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 augustus 2010 20:15
Besluit:

De raad besluit deze zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam.