Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 447919

Gemeente Dordrecht

Dossier - 447919

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 447919
Onderwerp Benoemen burgemeester Brok en wethouder Van den Oever als lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 09-07-2010 13:56:17
Onderwerp Benoemen burgemeester Brok en wethouder Van den Oever als lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt M. van Hall
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8286
Aanspreekpunt e-mail M.van.Hall@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 078 - 639 8255
Datum B&W Besluit 06-07-2010
Gerelateerde zaak 402226
Datum verzending 22-07-2010
Agendacommissie 17-08-2010
Raad 24-08-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 is een gemeenschappelijke regeling, waaraan Dordrecht deelneemt. De raad van elke deelnemer benoemt een lid van het algemeen bestuur. Voorgesteld wordt om burgemeester Brok te benoemen als lid van het algemeen bestuur van het schap en wethouder Van den Oever als plaatsvervangend lid.
Gepubliceerd 09-07-2010