Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 445012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 445012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 445012
Onderwerp Beschikbaarstellen van gereserveerde middelen ter afronding van het projectonderdeel Dordwijkzone Fietsbrug Vlij.
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 06-07-2010 13:22:30
Onderwerp Beschikbaarstellen van gereserveerde middelen ter afronding van het projectonderdeel Dordwijkzone Fietsbrug Vlij.
Programma Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 70 - Fietsbrug over de Vlij
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 0786398541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar IMA Riksman, (078) 6398228
Datum B&W Besluit 29-06-2010
Gerelateerde zaak 401908
Datum verzending 22-07-2010
Agendacommissie 17-08-2010
Adviescommissie 24-08-2010
Raad 31-08-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In 1999 is het ontwikkelingsplan Dordwijkzone op de kaart vastgesteld. De uitvoering van dat plan is ondergebracht in het project Dordwijkzone. Dat project behelst, mede rekening houdend met de beleidsuitgangspunten van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) en het Stedelijk Waterplan, de verwezenlijking van verschillende fysieke onderdelen, zoals de inrichting van de deelgebieden Groene Zoom, Dubbelmondepark, Twintighoevenweg, Stevensweg-West en terrein De Vlaming (Overkamppark). Tot het project Dordwijkzone behoort ook de realisatie van de fietsbrug over de Vlij. De inrichting van terrein De Vlaming (uitloper Overkamppark) en de bouw van de fietsbrug over de Vlij zijn de laatste uit te voeren onderdelen van het project Dordwijkzone. Terrein De Vlaming is recent voltooid en opgeleverd; de fietsbrug over de Vlij is volgens planning eind oktober 2010 gereed. Dit document beoogt het project Dordwijkzone af te sluiten en geeft de feitelijke en financiƫle stand van zaken weer bij de afronding van het project. Het blijkt dat de totale projectkosten voor het project Dordwijkzone door de gereserveerde middelen kunnen worden gedekt. Wel is het nodig dat er gereserveerde, niet gevoteerde middelen alsnog beschikbaar worden gesteld. De kostenoverschrijding is vooral veroorzaakt door extra kosten voor het projectonderdeel Fietsbrug over de Vlij vanwege vertraging als gevolg van juridische procedures.
Gepubliceerd 06-07-2010