Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 431561

Gemeente Dordrecht

Dossier - 431561

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 431561
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2010 09:48:16
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam"
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 6398541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, 078 6398495
Datum B&W Besluit 15-06-2010
Gerelateerde zaak 385504
Datum verzending 24-06-2010
Agendacommissie 17-08-2010
Raad 24-08-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Van 15 april 2010 tot en met 26 mei 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone industrieterrein Werkendam" ter inzage gelegen. Het plangebied ligt in het uiterste noordoosten van ons grondgebied. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Met dit bestemmingsplan wordt een deel een geluidzone vastgesteld. Wij stellen u voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Gepubliceerd 21-06-2010