Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 429871

Gemeente Dordrecht

Dossier - 429871

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 429871
Onderwerp ActieProgramma Lokaal Bestuur: spoorboekje burgerparticipatie voor raad en college
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 17-06-2010 09:20:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 juni 2010 13:00
Besluit:
De raad neemt dit stuk voor nu voor kennisgeving aan en zal de inhoud betrekken bij de bijeenkomst Raad op Straat op 30 augustus a.s.