Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 429183

Gemeente Dordrecht

Dossier - 429183

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 429183
Onderwerp Vaststellen van de in de Startnotitie Hondenbeleid opgenomen inhoudelijke en procesmatige kaders voor het beleidsproces.
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2010 15:43:17
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiofragment vergaderpunt 6 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vast stellen van de in de Startnotitie Hondenbeleid opgenomen inhoudelijke en procesmatige kaders voor het beleidsproces. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Startnotitie verbetervoorstel hondenbeleid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Hondenbeleid Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Startnotitie verbetervoorstel hondenbeleid Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Startnotitie Hondenbeleid Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit Startnotitie verbetervoorstel hondenbeleid B&W besluit