Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 426571

Gemeente Dordrecht

Dossier - 426571

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 426571
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het inspectieverslag 2008-2009 van de gemeentearchivaris
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2010 11:40:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 juni 2010 20:15
Besluit:
De raad neemt deze raadsinformatiebrief voor nu voor kennisgeving aan, en zal deze betrekken bij de bijeenkomst over IPA op 7 september in de GR Drechtsteden.