Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 419462

Gemeente Dordrecht

Dossier - 419462

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 419462
Onderwerp Ledenbrief inzake voorbereiding op Algemene Ledenvergadering d.d. 08-06-2010, met: Contributievoorstel 2011, (agendapunt 6) Instelling commissies VNG (agendapunt 4a) Resolutie 'Het perspectief van gemeenten' (agendapunt 7)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-06-2010 15:08:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 383874- Voorbereiding ALV 8 juni 2010 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Contributievoorstel VNG 2011, agendapunt 6 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Instelling nieuwe vaste beleidscommissies, agendapunt 4 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Resolutie Het perspectief van gemeenten, agendapunt 7 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 383874 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Voorblad ledenbrief inzake voorbereiding op Algemene Ledenvergadering d.d. 08-06-2010, met: Contributievoorstel 2011, (agendapunt 6) Instelling commissies VNG (agendapunt 4a) Resolutie 'He Voorblad stukken